Homepage

logo

 Home

 

In mijn praktijk in Assen help ik kinderen die problemen ondervinden bij het leren. Wanneer het moeilijk gaat op school kunnen faalangstgevoelens en stress ontstaan. Het kind heeft het gevoel niet aan de verwachtingen te voldoen en voelt zich minderwaardig. Problemen bij het leren kunnen veel oorzaken hebben. Ik kijk altijd of er mogelijkeen oorzaak ligt bij de samenwerking van de ogen en of er sprake is van een voorkeur voor het verwerken en onthouden in beelden. Dit wordt ook wel de visueel cognitieve stijl of beelddenken genoemd.

Omdat ik er van overtuigd ben dat een kind pas optimaal kan leren wanneer het lekker in zijn vel zit, ofwel in balans is, besteed ik aandacht aan de mentale, maar ook aan de emotionele en fysieke balans.

Het onderwijs is nog altijd heel talig. Kinderen die voorkeur hebben om informatie via het talige deel van de hersenen te onthouden/verwerken zijn analytisch, hebben oog voor details, volgorde en verschillen. Het leersysteem sluit aan bij hun manier van denken. 

Kinderen die voorkeur hebben om informatie via het beeldende deel van de hersenen te verwerken/onthouden zijn creatief, denken meer in beelden en kleur, zien het geheel en hebben oog voor overeenkomsten. Zij hebben moeite met het talige leren. Zij leren beter wanneer lesstof aangeboden wordt via beeld, lichaam, emotie, beweging, ritme en kleur. Zij leren via overzicht en geheel, door gebruik te maken van meerdere leerlingangen.

De meeste kinderen leren effectiever wanneer ze bij het leren gebruik maken van zowel het talige als het beeldende deel van hersenen. Daar komt nog bij dat in onze hedendaagse maatschappij vaak een beroep gedaan wordt op beide manieren van denken. In het bedrijfsleven wordt al veel gebruik gemaakt van mindmappen. In één overzicht is te zien waar een en ander over gaat.

In de Beeld en Brein leerstrategie voor begijpend lezen wordt op beide manieren van informatieverwerken een beroep gedaan. Deze leerstrategie draagt bij aan een leukere en efficiëntere manier van leren.

Kinderen zijn welkom voor het krijgen van Beeld en Brein trainingen en voor bijlessen.