Bijles

 


 

Bijlessen geef ik aan kinderen van de basisschool en jongeren tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Het kan gaan om kortdurende problemen bij het leren of al langer aanwezige problemen.

Voorafgaand aan de bijlessen heb ik een (gratis en vrijblijvend) kennnismakingsgesprek met alleen de ouders.
De intake met het kind bestaat uit een aantal onderzoeken en een gesprek met het kind waarin ik op zoek ga naar hoe het kind denkt en tot een oplossing komt. Ik probeer te ontdekken op welke manier het kind zijn kwaliteiten kan gebruiken om beter te kunnen leren.
Vervolgens bespreek ik met de ouders een plan van aanpak.

Na de intake gaan we aan de slag met de stof, waarbij de leerling problemen ondervindt. In de bijlessen maak ik ook gebruik van leerstrategieën, die passen bij het kind. Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen/jongeren beter leren wanneer meerder zintuigen ingezet worden, kinderen dieper nadenken en bewegen.
Wanneer er porblemen zijn bijhet leren zit het kind vaak niet lekker in zijn vel. Daarom ook veel aandacht voor zelfbeeld, faalangst en positieve gedachten. De bijlessen zijn individueel en dus helemaal op maat.


                                                          Jongleren activeert het brein!

Basisschoolleerlingen kunnen terecht voor alle vakken.

Middelbareschoolleerlingen kunnen terecht voor de vakken Rekenen Wiskunde, Frans en alle vakken waarbij begrijpend lezen nodig is. Denk aan Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis. Bij deze laatste vakken wordt dan getraind met de kleurmethode en het maken van een mindmap.

In overleg wordt afgesproken hoe vaak en hoelang de leerling komt.